G A B U CH A

Stránečky o mém tvoření

Vrba z korálků

2.jpg

Potom oba drátky spojím skroucením, stačí tak 3-4 otočky.